За да зададете маршрут, въведете адресите, или използвайте десния бутон на мишката.

Условия за работа


От началото на 2015 година “Евролийз такси”предлага вече нови и употребявани автомобили на лизинг "Fiat KUBO" при изключително изгодни условия.

Евролийз такси наема служители като спазва стриктно българското законодателство.

Всички служители преминават събеседване, представят необходимите за назначаване на работа документи - свидетелство за завършено средно обазование, медицинско свидетество, свидетелство за правоуправление на таксиметров автомобил, свидетелство за съдимост и автобиография.

Работата в Евролийз такси предлага сигурност и предвидимост в живота на служителите на компанията.

Документи за работа