За да зададете маршрут, въведете адресите, или използвайте десния бутон на мишката.

Корпоративни услуги


Обхватът от услуги на Евролийз Такси включва и специални предложения за юридически лица според техните специфични изисквания. В тази връзка е създадена опростена процедура със ситема за ваучери, които се използват през целия месец, като на края на периода се издава данъчна фактура за извършените разходи.

ТАРИФА НА ЕВРОЛИЙЗ ТАКСИ - 0.79 / 0.90 лв 

ПОВИКВАНЕ -  0.70 лв 

ПЪРВОНАЧАЛНА ТАКСА -  0.70 лв 

ПРЕСТОЙ -  0.22 лв 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ТАКСИ

Всяка фирма, която желае да използва ваучери на ЕВРОЛИЙЗ ТАКСИ, трябва да знае следното:

  1. Всеки кочан с ваучери за таксиметров превоз струва 6.00 лв. без ДДС (7.20 лв. с ДДС);
  2. Минималното количество за поръчка е 5 кочана;
  3. Всеки кочан с ваучери е с логото и името на фирмата, номерирани и с уникален код за всяка фирма за улеснение на отчитането и поръчването им;
  4. Всеки кочан с ваучери съдържа 30 ваучера, съответно за 30 пътувания, като всеки ваучер е в 2 (два) екземпляра – бял и жълт;
  5. В края на пътуването и след изваждането на фискалния бон от таксиметровия апарат, служителят, който се е возил с ваучер е длъжен собственоръчно да попълни:


- Име и фамилия
- Цел на пътуването
- Маршрута от и до къде е пътувал
- Номера на таксито, в което се е возил (пише го на касовият бон)
- Дата и час на пътуването
- Собственоръчно да се подпише
- Да запише във ваучера сумата, която е по касовия бон

След като ваучера е попълнен, служителят оставя първия екземпляр на ваучера (в бял цвят) заедно с касовия бон при таксиметровия шофьор. Вторият екземпляр (в жълт цвят) на ваучера остава на кочана. До пето число на всеки месец, счетоводителят на ЕВРОЛИЙЗ ТАКСИ, на база на отчетените от шофьорите ваучери за предходния месец с прикрепен касов бон към тях, пуска фактура за общата сума към съответната фирма, която ги е използвала. Фирмата, която е използвала таксиметрови услуги, е длъжна да заплати за тях в 5 (пет) дневен срок от издаването на фактурата.

6. При издаване на месечна фактура се начисляват до 15% за услугата "Превоз с ваучери"