За да зададете маршрут, въведете адресите, или използвайте десния бутон на мишката.

Корпоративни услуги

Евролийз Такси предлага услуги за юридически лица по опростена процедура със ситема за ваучери, които се използват през целия месец, като на края на периода се издава данъчна фактура за извършените разходи.

Повече...

Точен час

Евролийз Такси Ви предлага услугата "ТОЧЕН ЧАС". В случай, че желаете таксиметровият автомобил да бъде в точен час на желано и удобно за Вас място, се обадете предварително на телефона за поръчки 02 91 888.

Повече...

Нови автомобили на лизинг

Евролийз такси предоставя от м.септември 2014 г. нови коли на лизинг за работа към фирмата: За 48 месеца по 684 лв. на месец с включени всички видове застраховки в тази сума. За информация тел.+359 899 999 156

Повече...