За да зададете маршрут, въведете адресите, или използвайте десния бутон на мишката.

Корпоративни услуги

Евролийз Такси предлага услуги за юридически лица по опростена процедура със ситема за ваучери, които се използват през целия месец, като на края на периода се издава данъчна фактура за извършените разходи.

Повече...

Точен час

Евролийз Такси Ви предлага услугата "ТОЧЕН ЧАС". В случай, че желаете таксиметровият автомобил да бъде в точен час на желано и удобно за Вас място, се обадете предварително на телефона за поръчки 02 91 888.

Повече...

Автомобили на лизинг

Евролийз Такси осигурява автомобили на лизинг със сключване на франчайз договор. Броят на автомобили е ограничен.

Повече...