За да зададете маршрут, въведете адресите, или използвайте десния бутон на мишката.

Права на Клиента


КЛИЕНТА ИМА ПРАВО ДА ОПРЕДЕЛИ:

МАРШРУТА, СКОРОСТТА В РАМКИТЕ НА ДОПУСТИМОТО В ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА, ТЕМПЕРАТУРАТА В АВТОМОБИЛА, ДА РАЗГОВАРЯ ИЛИ НЕ С ВОДАЧА, МУЗИКАТА В АВТОМОБИЛА, ПРИ ВЗАИМНА УЧТИВОСТ И КОРЕКТНОСТ В ОБЩУВАНЕТО.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧА:
ДА ПОМАГА ПРИ КАЧВАНЕ И СВАЛЯНЕ НА БАГАЖ
ДА ПРИДРУЖИ КЛИЕНТА ПРИ НЕГОВА МОЛБА ДО ВХОДА
ДА НЕ ПУШИ В АВТОМОБИЛА
ДА БЪДЕ УЧТИВ И КОРЕКТЕН
ДА Е ПРИЛИЧНО ОБЛЕЧЕН