За да зададете маршрут, въведете адресите, или използвайте десния бутон на мишката.

Клиенти


Цените са с включено ДДС

дневна (06:00 ч. – 22:00 ч.) - 0,79 лв

нощна тарифа (22:00 ч. – 06:00 ч.)  - 0,90 лв.

цена за повикване - 0,70 лв.

първоначална такса - 0,70 лв.

такса за престой - 0,22 лв.

Телефон на диспечерският пункт за поръчки: 91 888 и 0897 00 90 71

За повече информация: 02/ 489 75 04