За да зададете маршрут, въведете адресите, или използвайте десния бутон на мишката.

Контакти


Евролийз Такси

бул. “Христофор Колумб” 43, ет.1
Авто Юниън Център
София 1590
България

тел.: 02 489 7504
e-mail:info@euroleasetaxi.bg