За да зададете маршрут, въведете адресите, или използвайте десния бутон на мишката.

Контакти


Евролийз Такси

гр. София,
ж.к. Дружба 1,
ул. Илия Бешков 2

тел.: 02 489 7504
e-mail:info@euroleasetaxi.bg